Ons profiel

KBS Onder De Bogen

De ambitieuze tweetalige school in Leidsche Rijn Centrum. Hier ontdekken kinderen hun plek in de wereld. Leren denken, onderzoeken, bevragen, nieuwsgierig zijn, vaardigheden ontwikkelen, op zoek gaan naar antwoorden. Maak kennis met KBS Onder De Bogen.

We willen onze leerlingen zoveel mogelijk kennis bijbrengen en vaardigheden laten ontwikkelen, zodat zij later succesvol kunnen deelnemen aan de maatschappij. Daarom hebben we keuzes gemaakt in ons onderwijsaanbod. We baseren ons daarbij op wetenschappelijk onderzoek, bewezen methodes en wereldwijde voorbeelden van effectieve scholen.

Ook Onder De Bogen

  • sociale vaardigheidstrainingen werken preventief tegen pesten en dragen bij aan een prettige sfeer in de klas

  • thematische projecten die uitdagen om coöperatief samen te werken en onderzoek te doen

  • ICT-middelen, zoals tablets en laptops, als ondersteuning van de lessen

Onderwijsinspectie 2020

Onder De Bogen heeft een goed onderwijsaanbod. De standaard Aanbod waarderen we met een Goed. De school stijgt op dit gebied boven de wettelijke vereisten uit. In 2016 is de school opgericht en heeft zij zich sterk geprofileerd op tweetalig onderwijs en op thematisch onderwijs. Deze pijlers staan stevig op de school, er is sprake van een duidelijke lijn. De school laat dit niet ten koste gaan van het stellen van ambitieuze doelen voor de kernvakken. Bij de overige wettelijke vereisten die in het onderzoek zijn meegenomen (Kwaliteitszorg en Kwaliteitscultuur), hebben we geen tekortkomingen aangetroffen. Chapeau!