KBS Onder De Bogen

WORK HARD. BE KIND.

De tweetalige school in Leidsche Rijn Centrum. Hier ontdekken kinderen hun plek in de wereld. Leren denken, onderzoeken, bevragen, nieuwsgierig zijn, vaardigheden ontwikkelen, op zoek gaan naar antwoorden.

Switch to English

Maak een Keuze
en vind wat je zoekt

Door op jonge leeftijd met Engels te beginnen kunnen onze leerlingen communiceren met leeftijdgenoten in het buitenland en verbeteren ze hun zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Dit zorgt voor een bredere kijk op de wereld en een sterke start in de samenleving.

Ralph Borghart
Directeur

Onze pijlers

Tweetalig onderwijs

Onder De Bogen is de eerste tweetalige basisschool in Utrecht. We geven structureel in alle groepen Engels volgens een vastgesteld programma.

Focus op leren

We werken evidence informed, dus gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Zo maken we bewuste en onderbouwde keuzes in ons onderwijs.

Thematisch werken

We werken met IPC, het International Primary Curriculum. Zo bereiden we onze leerlingen voor op de maatschappij en worden ze leergierige wereldburgers.

Actueel