Verlof en afwezigheid

Ziek melden

Als een leerling wegens ziekte niet op school kan komen, dan maak je uiterlijk een kwartier na aanvang van de lessen een absentiemelding via Social Schools.

Als je kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maak dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Ook hiervoor kun je een absentiemelding via Social Schools maken.

Login bij Social Schools

Bijzonder verlof

Wij geven in principe geen toestemming voor bijzonder verlof. Wij rekenen erop dat alle ouders hun vakanties regelen binnen de vastgestelde perioden. Het is niet mogelijk bijzonder verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor. De enige uitzondering is gemaakt voor die ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de vastgestelde vakanties (bv. horeca of landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding maximaal twee weken bijzonder verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de eerste twee weken van een schooljaar zijn. 

Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te denken aan bruiloften, jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je verlof aanvragen. We raden aan om het verlof minimaal zes weken voor de gewenste ingangsdatum aan te vragen. Ongeoorloofd verzuim melden we aan het bureau Leerplicht van de gemeente Utrecht. Kijk voor meer informatie over bijzonder verlof op de website van Leerplicht Utrecht.

Tien dagen of minder

Aanvragen voor extra verlof van tien schooldagen of minder kun je kun je via Social Schools aanvragen. De directie beslist over de aanvraag.

Login bij Social Schools

Meer dan tien dagen

Wil je meer dan tien extra verlofdagen aanvragen, dan kun je daarvoor het digitale formulier invullen. Na het invullen wordt het formulier naar Leerlingzaken, gemeente Utrecht gestuurd. De leerplichtambtenaar informeert naar de mening van de directeur. Daarna beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag.