Schooltijden en vakanties

We werken met een vijf gelijke dagen rooster, waarbij de lesdagen even lang zijn.Tussen de middag kunnen de leerlingen gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO). Ze worden dan begeleid door medewerkers van Kindercampus Onder De Bogen, de samenwerking tussen KBS Onder De Bogen en Kind & Co Ludens. De TSO is verdeeld in meerdere shifts. Hier zijn kosten aan verbonden.

Leerlingen die tussen de kerst- en de zomervakantie in groep 1 instromen, hebben op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

 

Schooltijden maandag t/m vrijdag

groepen lesochtend TSO/lunch lesmiddag
1/2 8:30-11:15 11:15-12:00 12:00-14:30
3 & 4 8:30-11:45 11:45-12:30 12:30-14:30
5, 6A & 6C 8:30-12:00 12:00-12:45 12:45-14:30
6B, 7 t/m 8 8:40-12:10 12:10-12:55 12:55-14:45

 

Vakanties en vrije dagen 2023-2024

eerste schooldag 21 augustus
studiedag 13 oktober
herfstvakantie 16 t/m 20 oktober
lesvrije dag 23 oktober
Sinterklaas, vrij vanaf 12 uur 5 december
lesvrije middag, vrij vanaf 12 uur 22 december
kerstvakantie 25 december t/m 5 januari
lesvrije dag 5 februari
studiedag 16 februari
voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari
Goede Vrijdag 29 maart
Tweede Paasdag 1 april
koningsspelen, vrij vanaf 12 uur 26 april
meivakantie 29 april t/m 10 mei
studiedag 13 mei
Tweede Pinksterdag 20 mei
lesvrije dag 14 juni
lesvrije dag 12 juli
zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus