Kinderopvang en partners


Kindercampus

Vanaf schooljaar 2021-2022 werken KBS Onder De Bogen en Kind & Co Ludens samen in Kindercampus Onder De Bogen. Daarbij stemmen we het curriculum van de school en het aanbod van de opvang zoveel mogelijk op elkaar af, maken we gebruik van elkaars expertise en medewerkers en stellen we gezamenlijke doelen. 

Kindercampus Onder De Bogen biedt onder andere:

Voorschoolse opvang (VSO)

De VSO van Kindercampus Onder De Bogen biedt opvang aan op maandag, dinsdag en donderdag van 7:30 tot 8:30 uur. De pedagogisch medewerker van Kind & Co brengt de kinderen naar de klas en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt. 

Tussenschoolse opvang (TSO)

De TSO van Kindercampus Onder De Bogen levert pedagogisch medewerkers van Kind & Co Ludens om in te zetten in de periode tussen de middag. Op deze wijze ziet je kind zowel onder als na schooltijd dezelfde gezichten. Zij verzorgen ook de administratie en de organisatie rondom de tussen schoolse opvang.
Het tarief is €1,75 per kind per keer. Je kunt je hier aanmelden (kies TSO Online). Na aanmelding ontvang je meer informatie.

Omdat het niet mogelijk is om met alle leerlingen tegelijk buiten te spelen, zijn er verschillende tijden voor de verschillende groepen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de middagpauze wanneer je geen gebruik maakt van de TSO. Je moet je kind dan op tijd ophalen en brengen. 

groep1/23 & 45 t/m 8

TSO/lunch

11:15-12:00 uur

11:45-12:30 uur12:00-12:45 uur

Buitenschoolse opvang (BSO)

De BSO van Kindercampus Onder De Bogen maakt gebruik van de leerpleinen, het Lab en het podium. De leerpleinen zijn licht en kleurrijk ingericht. De pedagogisch medewerkers van Kind & Co zorgen voor een gevarieerd aanbod en er wordt rekening gehouden met de wensen van de kinderen. De BSO zoekt aansluiting met het aanbod van activiteiten bij de thema’s die op school worden aangeboden. Momenten van rust worden afgewisseld met momenten van creatieve en sportieve activiteiten; lekker binnen en buiten. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd deel te nemen aan de activiteiten, maar niet gedwongen. Vrij spel is ook een activiteit. Tijdens de vakanties is er de hele dag opvang en worden de activiteiten daarop aangepast.
Het buitenspeelterrein grenst aan het gebouw, maar ook het buurtpark kan voldoende uitdaging bieden om op onderzoek uit te gaan. Knutselen, bouwen, uitrusten, toneelspelen, sporten; het kan allemaal bij BSO Onder De Bogen. Er is genoeg ruimte voor fantasierijke activiteiten!

  Naast het aanbod van Kindercampus Onder De Bogen in het gebouw bieden verschillende andere organisaties ook opvang elders aan:


  Peutergroep

  Bij peutergroep Onder de Bogen komt je kind om te spelen en te leren. De peutergroep is er voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud. Het geeft je peuter de mogelijkheid om taalvaardigheid, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast kan je kind lekker samen spelen met leeftijdsgenootjes. Op deze manier kan je kind goed van start gaan op de basisschool.

  Op de peutergroep wordt gewerkt met een erkende methode om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Dit gaat veelal aan de hand van thema’s die centraal staan. We doen spelletjes, zingen liedjes, lezen voor, tekenen en spelen natuurlijk lekker buiten. Zo leren de kinderen spelenderwijs nieuwe dingen.

  Een plek op de peutergroep geeft geen voorrang bij aanmelding op KBS Onder De Bogen.


  Partners

  We doen het samen met onze partners.

  Om onze leerlingen te laten uitblinken, hebben we de ouders nodig. Zij zijn onmisbaar als het gaat om de resultaten van hun kind, zowel voor de leerprestaties als het gedrag. We betrekken ouders daarom graag bij ons onderwijs, bijvoorbeeld met gastlessen. We informeren, ondersteunen en motiveren ouders om hun rol als educatief partner zo goed mogelijk te kunnen vervullen.

  Daarnaast onderhouden wij contacten met:

  • universiteiten en hogescholen

  • debatclubs, kunst-, cultuur- en sportorganisaties

  • andere tweetalige basisscholen