Ons onderwijs

Tweetalig omdat de wereld groot is

Onder De Bogen is de eerste tweetalige basisschool in Utrecht. Dat betekent dat Nederlands en Engels voertalen zijn. Wij werken met het International Primary Curriculum (IPC) voor wereldoriëntatie, geschiedenis, natuur en techniek en de creatieve vakken tekenen, dans, drama, handvaardigheid en muziek. Engels wordt structureel aangeboden in de groepen 1 t/m 8 volgens een vastgesteld programma.Zo bereiden wij onze kinderen voor op de huidige en toekomstige maatschappij. Het maakt contact met anderen in de wereld mogelijk en biedt een enorme schat aan kennis en informatie. Contacten met buitenlandse scholen en organisaties hebben ook een plek in ons programma.

We willen dat onze leerlingen leergierige wereldburgers worden. Logisch dat zij een wereldtaal als Engels goed beheersen.

Bouwen op wetenschappelijk inzicht

Bij Onder De Bogen baseren we ons op wetenschappelijk onderzoek. Omdat we willen weten wat wel en wat niet werkt. Evidence-informed noemen we dat. We houden ons ook bezig met eigen onderzoek, dat we samen doen met hogescholen en universiteiten. Zo maken we bewuste en onderbouwde keuzes in ons onderwijs.De leerkrachten die wij aantrekken, spreekt dat aan. Zij combineren onderzoek uit onder andere de cognitieve psychologie met de praktijk in de klas. Op onze school staat het vakmanschap van de leerkrachten centraal.

Knowledge is power!

Thematisch werken is eindeloos

Ralph Borghart, directeur van Onder De Bogen: “Nieuwe dingen ontdekken en de samenhang zien. Dat blijft een feest. Zo kun je bijvoorbeeld op zoveel verschillende manieren naar eten kijken. Voeding, restaurants, koken, ingrediënten, cultuur, geografie. Als je de samenhang ziet, beklijft kennis veel beter. Het zet kinderen ook aan om zelf onderzoek te doen. Leerlingen van groep 3 storten zich op de berekening van het licht of op de werking van de hersenen. Zo begrijpen ze dat het logisch is dat je nog niet alles snapt!”

Duik in de Romeinse tijd

Een project over de Romeinen gaat natuurlijk over aardrijkskunde en geschiedenis. Maar ook over een bezoek aan het Castellum, onderzoek naar de kleding en eetgewoonten van de Romeinen of de opvoering van een toneelstuk uit die tijd. Die samenhang maakt het onderwerp extra interessant.

Leerlingen zijn ontdekkingsreizigers die onder begeleiding van hun leerkracht onderzoek doen.

Een dag bij Onder De Bogen

In de ochtend werken we aan basisvakken zoals rekenen, taal, (begrijpend) lezen en schrijven. We gebruiken ‘energizers’ tijdens de lessen, want lekker bewegen is goed voor de betrokkenheid bij de les en de leerprestaties. ‘s Middags werken we thematisch aan zaakvakken en creatieve vakken. Hierbij kijken we ook ‘over de grens’ en besteden we aandacht aan internationale thema’s. Leerlingen leren goede onderzoeksvragen te stellen en presenteren hun bevindingen na afronding van een project of onderzoek.

Hello Stockholm, can you hear me?

Schoolleider Ralph Borghart: “Leerlingen uitdagen, dat doen we graag. We stimuleren een eigen standpunt naar voren brengen of samen een onderwerp analyseren. We trainen het denken bijvoorbeeld door ook filosofische vragen aan de lessen te verbinden. Hiermee stellen we vragen aan onszelf en aan anderen om te proberen tot de kern van een onderwerp te komen.”“We geven Engels in alle groepen omdat dit de ‘lingua franca’ van de 21e eeuw is en jonge kinderen zich makkelijker durven te uiten dan oudere kinderen. Door op jonge leeftijd met Engels te beginnen, ontwikkelen de leerlingen hun taalbewustzijn: ze beginnen te begrijpen hoe een taal werkt. Hierdoor kunnen leerlingen communiceren met leeftijdsgenoten in het buitenland en verbeteren zij hun zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Ons motto is: work hard. be kind. Het resultaat: een bredere kijk op de wereld en een sterke start in de samenleving.”