Medezeggenschapsraad

Onder De Bogen heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel meedenken over het beleid van de school. In het Nederlandse onderwijs is een Medezeggenschapsraad (MR) verplicht. Zij beslissen o.a. mee over onderwijsinhoudelijke keuzes en over de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Alle bevoegdheden van de MR en haar geledingen zijn vastgelegd in artikel 10 tot en met 16 van de Wet medezeggenschap op Scholen (WMS).

Oudergeleding

Janine

ouder

Marleen

ouder

Patrick

ouder / voorzitter

Wesley

ouder

Teamgeleding

Jan

team

Saskia

team

Yael

team