Ouderportaal Social Schools

Wij werken met Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele, visueel aantrekkelijke en informerende wijze. We vinden het belangrijk dat je op de hoogte bent en blijft van waaraan gewerkt wordt. Niet alle kinderen vertellen immers altijd waar ze mee bezig zijn op school. Zo kun je je kind(eren) beter ondersteunen in het leerproces, omdat je beter op de hoogte bent.

Hoe werkt het?

De leraar plaatst een bericht in de klas. Bijvoorbeeld over een sportdag, een excursie of informatie over de lesmethode waarmee gewerkt wordt. Als ouder kun je deze informatie bekijken door in te loggen via de mobiele app of via de web-omgeving. Je kunt agendapunten in je app rechtstreeks toevoegen aan je telefoonagenda. Zo ontvangt je op tijd herinneringen en vergeet je nooit evenementen.Ouders kunnen zich via onze website aanmelden om een account te activeren.

Afgesloten omgeving

Social Schools is een veilig, afgesloten platform. Alleen ouders die toestemming hebben gekregen van de school, kunnen in de omgeving. Ouders hebben alleen toegang tot de groepen van hun kinderen.

Login bij Social Schools