Opvang

Kindercampus Onder De Bogen

KBS Onder De Bogen en KMN Kind & Co werken samen in Kindercampus Onder De Bogen. Daarbij stemmen we het curriculum van de school en het aanbod van de opvang zoveel mogelijk op elkaar af, maken we gebruik van elkaars expertise en medewerkers en stellen we gezamenlijke doelen. 

Kindercampus Onder De Bogen biedt onder andere:

Voorschoolse opvang (VSO)

Voor kinderen van kinderen van BSO Onder de Bogen is er ook mogelijkheid voor opvang op de VSO op maandag, dinsdag en donderdag van 7:30 tot 8:30 uur. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar hun groep en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt.

Tussenschoolse opvang (TSO)

De TSO van Kindercampus Onder De Bogen levert pedagogisch medewerkers van KMN Kind & Co om in te zetten in de periode tussen de middag. Op deze wijze ziet je kind zowel onder als na schooltijd dezelfde gezichten. Zij verzorgen ook de administratie en de organisatie rondom de tussenschoolse opvang.Het tarief is €1,75 per kind per keer. Je kunt je hier aanmelden (kies TSO Online). Na aanmelding ontvang je meer informatie.

Omdat het niet mogelijk is om met alle leerlingen tegelijk buiten te spelen, zijn er verschillende tijden voor de verschillende groepen. Je bent zelf verantwoordelijk voor de middagpauze wanneer je geen gebruik maakt van de TSO. Je moet je kind dan op tijd ophalen en brengen. 

groep 1/2 3 & 4  5 t/m 8
TSO/lunch 11:15-12:00 uur 11:45-12:30 uur 12:00-12:45 uur

 

Buitenschoolse opvang (BSO)

Onze BSO maakt gebruik van de leerpleinen, een keuken, een podium en een speellokaal. De leerpleinen zijn licht en kleurrijk ingericht. Ons aanbod aan activiteiten is gevarieerd en er wordt rekening gehouden met de wensen van de kinderen. Wij zoeken aansluiting met ons aanbod van activiteiten bij de thema’s die op school worden aangeboden. Momenten van rust worden afgewisseld met momenten van creatieve en sportieve activiteiten; lekker binnen en buiten. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd deel te nemen aan de activiteiten, maar niet gedwongen. Vrij spel zien wij ook als een activiteit. Tijdens de vakanties is de hele dag opvang en worden de activiteiten daarop aangepast.
Het buitenspeelterrein grenst aan het gebouw, maar ook het buurtpark kan voldoende uitdaging bieden om op onderzoek uit te gaan.
Knutselen, bouwen, uitrusten, toneelspelen, sporten; het kan allemaal bij BSO Onder De Bogen. Er is genoeg ruimte voor fantasierijke activiteiten!


Naast het aanbod van Kindercampus Onder De Bogen in het gebouw bieden verschillende andere organisaties ook opvang elders aan:

Peutergroep

Bij peutergroep Onder De Bogen komt je kind om te spelen en te leren. De peutergroep is er voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud. Het geeft je peuter de mogelijkheid om taalvaardigheid, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast kan je kind lekker samen spelen met leeftijdsgenootjes. Op deze manier kan je kind goed van start gaan op de basisschool.

Op de peutergroep wordt gewerkt met een erkende methode om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Dit gaat veelal aan de hand van thema’s die centraal staan. We doen spelletjes, zingen liedjes, lezen voor, tekenen en spelen natuurlijk lekker buiten. Zo leren de kinderen spelenderwijs nieuwe dingen.

Een plek op de peutergroep geeft geen voorrang bij aanmelding op KBS Onder De Bogen.