Aanmelden

Voor het schooljaar 2023-2024 hebben we nog enkele plekken in groep 4, 5, 6 en 7. In de overige groepen is geen plek beschikbaar.

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren ná 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vind je op  naardebasisschool.utrecht.nl. Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel.

Je meldt je kind digitaal aan in het kwartaal waarin het drie jaar oud wordt. Wanneer je te laat bent en je kind nog geen vier jaar oud is, meldt het dan tóch digitaal aan via dezelfde site. De gemeente probeert dan alsnog een plek te vinden.

In principe kunnen ouders voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. Elk kind in Utrecht krijgt voorrang op de vier dichtstbijzijnde scholen (de voorrangscholen). Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen in een kwartaal, dan voert de gemeente een loting uit. Onze school heeft geen invloed noch inzicht in deze procedure. Je kunt de gemeente benaderen wanneer je hier vragen over hebt. 

Overstap van een andere (KSU-)school binnen de wijk

De KSU-scholen In Leidsche Rijn bieden onderwijs aan je kind vanuit de katholieke identiteit en vanuit hun schoolspecifieke profiel (bijvoorbeeld cultuur, wetenschap en techniek, tweetalig). Als ouder of verzorger heb je een weloverwogen keuze gemaakt voor één van onze scholen. Soms doet zich de situatie voor dat ouders of verzorgers willen wisselen van school en hun kind bij een andere KSU-school aanmelden.

Ons uitgangspunt is dat leerlingen in principe op een eenmaal gekozen KSU-school moeten blijven. We nemen overstappers daarom alleen van elkaar aan als er een zwaarwichtige reden is. In dat geval bespreken we als directeuren de specifieke situatie en komen tot een gezamenlijke goede oplossing voor je kind.

Leerlingen van andere (KSU-)scholen kunnen in principe alleen aan het begin van een schooljaar overstappen. Verhuis je naar onze wijk dan is deze overstap ook tussentijds mogelijk. 

Procedure overstap

Als je een overstap overweegt, meld je dan aan voor een informatieochtend. Nadat je deze ochtend hebt bijgewoond nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek met de Specialist Kwaliteit en Ontwikkeling (SKO) en kunnen we met je toestemming informatie opvragen bij de huidige school en je kind bij ons op school uitnodigen om twee dagen mee te draaien. Vervolgens nemen we een definitief besluit over een eventuele overstap. We streven ernaar om deze procedure binnen zes weken af te ronden. Dit geldt uiteraard alleen wanneer er in de gewenste groep ook daadwerkelijk plaats is.

Vanaf acht weken vóór de zomervakantie nemen we geen nieuwe aanmeldingen meer in behandeling voor het daarop volgende schooljaar.

Extra ondersteuning

Denk je dat je kind bijzondere ondersteuning nodig heeft? Bespreek dit dan tijdens het oriëntatiegesprek met een van onze SKO. Wanneer we deze ondersteuning niet kunnen bieden en wij de eerste school van aanmelding zijn, dan zoeken we in overleg met jou een andere school voor je kind. Je kunt ook hulp vragen bij het vinden van passend onderwijs.

Wennen

De meeste kinderen vieren hun vierde verjaardag nog op het kinderdagverblijf of thuis. De dag na hun verjaardag komen ze dan naar school. Vanaf drie jaar en tien maanden mogen ze al vier dagdelen komen wennen. De leerkracht overlegt hier van tevoren met je over.

Kinderen die vier of minder weken vóór de zomervakantie vier jaar worden zijn van harte welkom direct ná deze vakantie. We doen dit omdat de onderbouwgroepen aan het einde van het schooljaar op het maximale aantal leerlingen zitten, de samenstelling van de groepen na de zomervakantie anders is en er veel extra activiteiten in die drukke periode van het schooljaar gepland zijn. Zij komen dus niét eerst vier dagdelen wennen. Kinderen die tot vier weken na de eerste schooldag vier jaar worden, zijn eveneens vanaf deze eerste schooldag na de zomervakantie welkom. Al deze kinderen zijn van harte welkom om kennis te maken met hun klasgenootjes op de doorschuifochtend die vlak voor de zomervakantie plaatsvindt.

Vragen en contact

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze leerlingadministratie.

Contact (dinsdag en vrijdag)

(030) 242 76 10
administratie.onderdebogen@ksu.nl