Ziek melden

reporting sick

 

Als een leerling wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk om 8:45 uur via Social Schools .

Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt, dan horen we graag zo spoedig mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn.