Ziek melden

Als een kind wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Het liefst telefonisch, tussen 8:00 en 8:45 uur. In het keuzemenu kiest u de "1" en spreekt u ziekmelding in. Vermeld duidelijk de naam van uw kind, de groep of de naam van de groepsleerkracht. Een briefje meegeven aan een broer, zus, vriend of vriendin is ook prima.

Als uw kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maakt u dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt, dan horen we graag zo spoedig mogelijk wanneer uw kind afwezig zal zijn.