Verlof en afwezigheid

Wij geven in principe geen toestemming voor extra verlof. Wij rekenen erop dat alle ouders hun vakanties regelen binnen de vastgestelde perioden. Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor. De enige uitzondering is gemaakt voor die ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de vastgestelde vakanties (bv. horeca of landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de eerste twee weken van een schooljaar zijn. 

Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te denken aan bruiloften, jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je het verlofaanvraagformulier hieronder in te vullen. 

We raden aan om het verlof minimaal zes weken voor de gewenste ingangsdatum aan te vragen.

Ongeoorloofd verzuim moeten we aan het bureau Leerplicht van de gemeente Utrecht melden.

Meer dan tien dagen

Wil je meer dan tien extra verlofdagen aanvragen, dan kun je onderstaand formulier digitaal invullen. Na het invullen wordt het formulier naar Leerlingzaken, gemeente Utrecht gestuurd. De leerplichtambtenaar informeert naar de mening van de schoolleider. Daarna beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag. 

Digitaal aanvraagformulier extra verlof meer dan tien schooldagen

Tien dagen of minder

Aanvragen voor extra verlof van tien schooldagen of minder moeten via een aanvraagformulier worden ingediend. Dit formulier kun je hieronder invullen en verzenden. De schoolleider beslist over de aanvraag.

Kijk voor meer informatie over bijzonder verlof op de website  van Leerplicht Utrecht.

Aanvraag extra verlof / request extra leave of absence