2019-2020

Vakanties en vrije dagen
zomervakantie22 juli t/m 30 augustus
lesvrije dagen17 en 18 oktober
herfstvakantie21 t/m 25 oktober
lesvrije dag20 december
kerstvakantie23 dec t/m 3 januari
lesvrije dag6 januari
lesvrije dag31 januari
krokusvakantie24 t/m 28 februari
lesvrije dag2 maart
Goede Vrijdag10 april
Tweede Paasdag13 april
meivakantie27 april t/m 8 mei
lesvrije dagen11 en 12 mei
Hemelvaart21 en 22 mei
Tweede Pinksterdag1 juni
lesvrije dag2 juni
lesvrije dag17 juli
zomervakantie20 juli t/m 28 augustus