Links

Parochie

Licht van Christus parochie: www.lichtvanchristus.nl

POVO-procedure

De Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. Op deze website leest u wat de procedure inhoudt: https://www.naarhetvo.nl/ouderinformatie-naar-het-vo/

Scholen op de kaart

Vind en vergelijk basisscholen in de buurt: https://scholenopdekaart.nl

Snap je Kind

Wat leert je kind op school? Een beschrijving van de leerstof voor taal en rekenen voor ouders van basisschoolkinderen: www.snapjekind.nl