Links

Parochie

Licht van Christus: https://www.lichtvanchristus.nl/

 

POVO-procedure

De Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. Op deze website leest u wat de procedure inhoudt:

Informatie voor ouders over de procedure: https://www.naarhetvo.nl/ouderinformatie-naar-het-vo/