Links

Parochie

Licht van Christus: www.lichtvanchristus.nl

POVO-procedure

De Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. Op deze website leest u wat de procedure inhoudt:

Informatie voor ouders over de procedure: www.naarhetvo.nl/ouderinformatie-naar-het-vo

Snap je Kind

Wat leert je kind op school? Een beschrijving van de leerstof voor taal en rekenen voor ouders van basisschoolkinderen: www.snapjekind.nl