Aanmelden

Kinderen geboren na 1 oktober 2018

Het beleid voor het aanmelden van kinderen geboren tot en met 30 september 2018 vind je lager op deze pagina.

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vind je via de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vind je op de website naardebasisschool.utrecht.nl .

Aanmelden

Kinderen geboren tot en met 30 september 2018

Ons huidige aannamebeleid is gebaseerd op het gemeentelijke beleid zoals dit nú nog geldt tot 1 oktober 2021. Dit houdt in dat alle eerder gedane toezeggingen met betrekking tot plaatsing van kinderen met geboortejaar 2018 én later zijn vervallen.  

Conform dit nieuwe beleid loten wij per kwartaal. Inmiddels heeft de loting voor het eerste en tweede kwartaal van geboortejaar 2018 plaatsgevonden. Het is dan ook niet meer mogelijk om kinderen die geboren zijn in januari t/m juni 2018 aan te melden.

We schrijven maximaal 28 kinderen per groep en 90 kinderen per geboortejaar in.

Voedingsgebied

Ons aannamebeleid is erop gericht dat kinderen die in postcodegebied 3541 (de wijken Leidsche Rijn Centrum, Hogeweide, Grauwaart en Leeuwesteyn) en in de subwijken Het Zand-Oost en Parkwijk Noord wonen dichtbij naar school kunnen gaan. Aanmeldingen van kinderen buiten dit gebied worden op een wachtlijst geplaatst. Aanmeldingen van kinderen van vier jaar of ouder die buiten ons voedingsgebied wonen kunnen we niet in behandeling nemen, tenzij het om een verhuizing gaat.

Van interesse tot toelating

procedure tot 1 oktober 2021

Vooraanmelding: Is je kind jonger dan drie jaar? Dan kun je je interesse al doorgeven. Dit geeft je géén recht op een plek op onze school, maar het is voor ons fijn te weten hoeveel leerlingen we kunnen verwachten.Je kunt een interessemelding voor je kind doen na het bijwonen van een informatieochtend met het formulier dat je op deze ochtend ontvangt.

Aanmelding: Wanneer je een interessemelding hebt gedaan, nemen we rond de derde verjaardag van je kind contact met je op om te informeren of je nog steeds interesse hebt in onze school. Indien dat het geval is kun je overgaan tot een aanmelding en kijken we of we je kind kunnen plaatsen. Je ontvangt daar bericht over in de maand volgend op het kwartaal waarin je kind drie jaar is geworden.

Plaatsing: We hebben plek voor 21 à 22 vierjarigen per kwartaal. Aan het eind van elk kwartaal inventariseren we de hoeveelheid aanmeldingen en ontvang je per mail bericht of we plek hebben voor je kind.

is je kind jarig in...

dan hoor je of er plek is in:

januari, februari of maart  

april

april, mei of juni  

juli

juli, augustus of september  

oktober

Bij de plaatsing zijn de volgende regels van toepassing: Bijvoorbeeld: Milou is geboren op 3 augustus 2018. In oktober 2021 kijken we of er plek voor Milou is.

  1. als eerste worden kinderen toegelaten die al (een) broer(s) of zus(sen) bij ons op school hebben;
  2. vervolgens kinderen uit ons voedingsgebied;
  3. zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dan bepaalt een loting welke kinderen uit dat kwartaal geplaatst worden. De datum van vooraanmelding speelt hierbij geen rol;
  4. tenslotte kunnen de eventueel overige beschikbare plaatsen worden opgevuld door kinderen van buiten ons voedingsgebied.

Toelating: Je kind is toegelaten op KBS Onder De Bogen wanneer je de plaats voor je kind hebt geaccepteerd.

We adviseren om je kind op meerdere scholen aan te melden en zo de kans op een plek te vergroten.

Extra ondersteuning

Denk je dat je kind bijzondere ondersteuning nodig heeft? Bespreek dan met ons welke ondersteuning je kind nodig heeft. Kunnen we deze ondersteuning niet bieden en zijn wij de eerste school van aanmelding, dan zoeken we in overleg met jou een andere school voor je  kind. Je kunt ook hulp vragen bij het vinden van passend onderwijs.

Overstap van een andere (KSU-)school

De KSU-scholen In Leidsche Rijn bieden onderwijs aan je kind vanuit de katholieke identiteit en vanuit hun schoolspecifieke profiel (bijvoorbeeld cultuur, WNT, tweetalig). Als ouder of verzorger heb je een weloverwogen keuze gemaakt voor één van onze scholen. Soms doet zich de situatie voor dat ouders of verzorgers willen wisselen van school en hun kind bij een andere KSU-school aanmelden.

Ons uitgangspunt is dat leerlingen in principe op een eenmaal gekozen KSU-school moeten blijven. We nemen ’overstappers’ daarom alleen van elkaar aan als er een zwaarwichtige reden is. In dat geval bespreken we als schoolleiders de specifieke situatie en komen tot een gezamenlijke goede oplossing voor je kind.

Leerlingen van andere scholen uit ons voedingsgebied kunnen in principe alleen aan het begin van een schooljaar instromen. Woon je buiten ons voedingsgebied, dan is een overstap niet mogelijk, tenzij je op termijn verhuist naar ons voedingsgebied. Als je een overstap overweegt, dan kun je je aanmelden voor een informatieochtend. Daarna nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek met de intern begeleider en kunnen we met je toestemming informatie bij de huidige school opvragen en je kind bij ons op school uitnodigen om twee dagen mee te draaien. Vervolgens kunnen we een definitief besluit nemen over een eventuele overstap. We streven ernaar om deze procedure binnen zes weken af te ronden. Dit alles uiteraard onder de voorwaarde dat er in de gewenste groep plaats is.

Wegens de grote belangstelling voor onze school raden we je aan om je kind op tijd aan te melden voor deze zogenaamde ‘zij-instroomprocedure’. Vanaf twaalf weken vóór de zomervakantie nemen we geen nieuwe aanmeldingen meer in behandeling voor het daarop volgende schooljaar.

Kunnen we je kind niet plaatsen dan vervalt je aanmelding. Als je je kind opnieuw wilt aanmelden voor een zij-instroom procedure, dan kun je na de zomervakantie een mail sturen naar de administratie, waarna we de procedure opnieuw kunnen starten.

Wennen

De meeste kinderen vieren hun vierde verjaardag nog op het kinderdagverblijf. De dag na hun verjaardag komen ze dan naar school. Vanaf drie jaar en tien maanden mogen ze al vier dagdelen komen wennen. De leerkracht overlegt hier van tevoren met je over.

Omdat de onderbouwgroepen aan het einde van het schooljaar op het maximale aantal leerlingen zitten, de samenstelling van de groepen na de zomervakantie anders is en er veel extra activiteiten in die periode van het schooljaar gepland zijn, zijn kinderen die vier of minder weken voor de zomervakantie vier jaar worden van harte welkom om direct ná de zomervakantie te starten. Zij komen dus niét eerst vier dagdelen wennen. Kinderen die tot vier weken na de eerste schooldag vier jaar worden, zijn eveneens vanaf deze eerste schooldag welkom. Deze kinderen zijn van harte welkom om kennis te maken met hun klasgenootjes op de zogenaamde ‘doorschuifochtend’ die vlak voor de zomervakantie plaatsvindt.

Vragen en contact

Als je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebt, kun je contact opnemen met onze leerlingadministratie.