Aanmelden

De gemeente en de schoolbesturen zijn met elkaar in gesprek over aanpassingen van het aanmeldbeleid binnen Utrecht. Zodra dit beleid wordt vastgesteld passen wij ons aannamebeleid daaraan aan. Ons huidige aannamebeleid is gebaseerd op het gemeentelijke beleid zoals dit nu geldt. 

Aannamebeleid 
Wegens de grote belangstelling voor onze school raden we u aan uw kind op tijd aan te melden. Vanaf twaalf weken vóór de zomervakantie nemen we geen nieuwe aanmeldingen meer in behandeling voor het daarop volgende schooljaar.

We schrijven maximaal 28 kinderen per groep en 84 kinderen per geboortejaar in.

Voedingsgebied
Ons aannamebeleid is erop gericht dat kinderen die in postcodegebied 3541 (de wijken Leidsche Rijn Centrum, Hogeweide, Grauwaart en Leeuwesteyn) en in de subwijken Het Zand-Oost en Parkwijk Noord wonen dichtbij naar school kunnen gaan.Aanmeldingen van kinderen buiten dit gebied worden op een wachtlijst geplaatst. Aanmeldingen van kinderen van vier jaar of ouder die buiten ons voedingsgebied wonen kunnen we niet in behandeling nemen, tenzij het om een verhuizing gaat.

Van vooraanmelding tot toelating
Vooraanmelding: Is uw kind jonger dan drie jaar? Dan kunt u uw interesse al doorgeven. Dit geeft u géén recht op een plek op onze school, maar het is voor ons fijn te weten hoeveel leerlingen we kunnen verwachten.U kunt een vooraanmelding voor uw kind doen na het bijwonen van een informatieochtend met behulp van het vooraanmeldingsformulier dat u op deze ochtend ontvangt.

Aanmelding: Wanneer u een vooraanmelding heeft gedaan, nemen we rond de derde verjaardag van uw kind contact met u op om te informeren of u nog steeds interesse heeft in onze school. Indien dat het geval is kunt u overgaan tot een aanmelding en kijken we of we uw kind kunnen plaatsen. U ontvangt daar bericht over in de maand volgend op het kwartaal waarin uw kind drie jaar is geworden.

Plaatsing: We hebben plek voor 23 à 24 vierjarigen per kwartaal. Aan het eind van elk kwartaal inventariseren we de hoeveelheid aanmeldingen en ontvangt u per mail bericht of we plek hebben voor uw kind.

is uw kind jarig in...dan hoort u of er plek is in:
januari, februari of maart  april
april, mei of juni  juli
juli, augustus of september  oktober
oktober, november of decemberjanuari


Bij de plaatsing zijn de volgende regels van toepassing:Bijvoorbeeld: Milou is geboren op 3 augustus 2021. In oktober 2024 kijken we of er plek voor Milou is.

  1. als eerste worden kinderen toegelaten die al (een) broer(s) of zus(sen) bij ons op school hebben;
  2. vervolgens kinderen uit ons voedingsgebied;
  3. zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen dan bepaalt een loting welke kinderen uit dat kwartaal geplaatst worden. De datum van vooraanmelding speelt hierbij geen rol;
  4. tenslotte kunnen de eventueel overige beschikbare plaatsen worden opgevuld door kinderen van buiten ons voedingsgebied.

Toelating: Uw kind is toegelaten op KBS Onder De Bogen wanneer u de plaats voor uw kind heeft geaccepteerd.

Extra ondersteuning
Denkt u dat uw kind bijzondere ondersteuning nodig heeft? Bespreek dan met ons welke ondersteuning uw kind nodig heeft. Kunnen we deze ondersteuning niet bieden en zijn wij de eerste school van aanmelding, dan zoeken we in overleg met u een andere school voor uw kind. U kunt ook hulp vragen bij het vinden van passend onderwijs.

Overstap van een andere (KSU-)school
De KSU-scholen In Leidsche Rijn bieden onderwijs aan uw kind vanuit de katholieke identiteit en vanuit hun school specifieke profiel (bijvoorbeeld cultuur, WNT, tweetalig). Als ouder of verzorger heeft u een weloverwogen keuze gemaakt voor één van onze scholen. Soms doet zich de situatie voor dat ouders of verzorgers willen wisselen van school en hun kind bij een andere KSU-school aanmelden.

Voor ons is het uitgangspunt dat leerlingen in principe op een eenmaal gekozen KSU-school zouden moeten blijven. We nemen ’overstappers’ daarom alleen van elkaar aan als er een zwaarwichtige reden is. In dat geval bespreken we als schoolleiders de specifieke situatie en komen tot een gezamenlijke goede oplossing voor uw kind.

Leerlingen van andere scholen uit ons voedingsgebied kunnen in principe alleen aan het begin van een schooljaar instromen. Woont u buiten ons voedingsgebied, dan is een overstap niet mogelijk, tenzij u op termijn verhuist naar ons voedingsgebied. Als u een overstap overweegt, dan kunt u zich aanmelden voor een informatieochtend. Daarna nodigen we u uit voor een oriënterend gesprek met de intern begeleider en kunnen we met uw toestemming informatie bij de huidige school opvragen en uw kind bij ons op school uitnodigen om twee dagen mee te draaien. Vervolgens kunnen we een definitief besluit nemen over een eventuele overstap. We streven ernaar om deze procedure binnen zes  weken af te ronden.

Als we uw kind niet kunnen plaatsen, dan vervalt uw aanmelding. Als u uw kind opnieuw wilt aanmelden, dan kunt u na de zomervakantie een nieuw aanmeldingsformulier invullen, waarna we de procedure opnieuw kunnen starten.

Wennen
De meeste kinderen vieren hun vierde verjaardag nog op het kinderdagverblijf. De dag na hun verjaardag komen ze dan naar school. Vanaf drie jaar en tien maanden mogen ze al vier dagdelen komen wennen. De leerkracht overlegt hier van tevoren met u over.Omdat de onderbouwgroepen aan het einde van het schooljaar op het maximale aantal leerlingen zitten, de samenstelling van de groepen na de zomervakantie anders is en er veel extra activiteiten in die periode van het schooljaar gepland zijn, zijn kinderen die vier of minder weken voor de zomervakantie vier jaar worden van harte welkom om direct ná de zomervakantie te starten. Zij komen dus niet eerst vier dagdelen wennen.Kinderen die tot vier weken na de eerste schooldag vier jaar worden, zijn eveneens vanaf de eerste schooldag welkom. 

Vragen en contact
Als u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze leerlingadministratie.