Aanmelden

Vanwege de grote belangstelling voor onze school raden we aan om uw kind op tijd aan te melden. Vanaf twaalf weken voor de zomervakantie kunnen we geen nieuwe leerlingen meer aanmelden voor het daarop volgende schooljaar.


Aanmeldformulier

U kunt uw kind aanmelden na het bijwonen van een informatieochtend met behulp van het aanmeldformulier dat u op deze ochtend ontvangt. Voor leerlingen die nog geen drie jaar zijn noemen we dit een vooraanmelding. 

Voedingsgebied

Leerlingen uit Leidsche Rijn Centrum, Hogeweide, Grauwaart (postcode 3541) en de Vlinderbuurt (subwijken Het Zand-Oost en Parkwijk Noord) krijgen voorrang bij de plaatsing. Leerlingen buiten dit gebied worden op een wachtlijst geplaatst. 

Aannamebeleid

We schrijven maximaal 28 leerlingen per groep en 84 leerlingen per geboortejaar in. Het aantal vooraanmeldingen is dus ook maximaal 84. Als dit aantal is bereikt worden leerlingen op een wachtlijst geplaatst. De wachtlijst heeft maximaal 20 plekken per schooljaar. Zodra in een groep weer een plaats beschikbaar komt, kunnen we leerlingen van de wachtlijst plaatsen:
1.    als eerste worden leerlingen toegelaten die al een broer of zus bij ons op school hebben;
2.    vervolgens leerlingen uit postcodegebied 3541 en Vlinderbuurt, op volgorde van (voor)aanmeldingsdatum;
3.    ten slotte de overige leerlingen die op de wachtlijst staan, op volgorde van (voor)aanmeldingsdatum.


Overstap van een andere (KSU-)school

De KSU-scholen In Leidsche Rijn bieden onderwijs aan uw kind vanuit de katholieke identiteit en vanuit hun school specifieke profiel (bijvoorbeeld cultuur, WNT, tweetalig). Als ouder of verzorger heeft u een weloverwogen keuze gemaakt voor één van onze scholen. Soms doet zich de situatie voor dat ouders of verzorgers willen wisselen van school en hun kind bij een andere KSU-school aanmelden.
Voor ons is het uitgangspunt dat leerlingen in principe op een eenmaal gekozen KSU-school zouden moeten blijven. We nemen ’overstappers’ daarom alleen van elkaar aan als er een zwaarwichtige reden is. In dat geval bespreken we als schoolleiders de specifieke situatie en komen tot een gezamenlijke goede oplossing voor uw kind.

Leerlingen van andere scholen uit ons voedingsgebied kunnen in principe alleen aan het begin van een schooljaar instromen. Woont u buiten ons voedingsgebied, dan is een overstap niet mogelijk. Als u een overstap overweegt, dan kunt u zich aanmelden voor een informatieochtend. Daarna nodigen we u uit voor een oriënterend gesprek met de intern begeleider en kunnen we met uw toestemming informatie bij de huidige school opvragen en uw kind bij ons op school uitnodigen om twee dagen mee te draaien. Vervolgens kunnen we een definitief besluit nemen over een eventuele overstap. We streven ernaar om deze procedure binnen acht weken af te ronden.

Plaatsen

  • Is uw kind geboren in 2007 t/m 2013? Dan kunt u zich aanmelden voor een informatieochtend . We hebben op dit moment nog mogelijke plaatsen beschikbaar in de huidige groep groep 6.
  • Is uw kind geboren in 2014? We hebben geen plaatsen meer beschikbaar. Ook de wachtlijsten zijn vol.
  • Is uw kind geboren in 2015? We hebben geen plaatsen meer beschikbaar. Ook de wachtlijsten zijn vol.
  • Is uw kind geboren in 2016? We hebben geen plaatsen meer beschikbaar. Ook de wachtlijsten zijn vol.
  • Is uw kind geboren in 2017? We hebben geen plaatsen meer beschikbaar. Ook de wachtlijsten zijn vol.
  • Is uw kind geboren in 2018? We hebben geen plaatsen meer beschikbaar. Ook de wachtlijsten zijn vol.
  • Is uw kind geboren in 2019 en woont u in ons postcodegebied? We hebben nog plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden voor een informatieochtend. Voor buiten het postcodegebied zijn plaatsen op de wachtlijst beschikbaar. 

Inschrijving

Uw kind is officieel ingeschreven nadat u daarover van ons per e-mail een bevestiging met leerlingnummer heeft ontvangen.