Aanmelden

De gemeente Utrecht en de schoolbesturen komen binnenkort met nieuw beleid m.b.t. het aanmelden. Zodra dit beleid is vastgesteld, zullen wij dit hier vermelden.

Vanwege de grote belangstelling voor onze school raden we aan om uw kind op tijd aan te melden. Vanaf twaalf weken voor de zomervakantie kunnen we geen nieuwe leerlingen meer aanmelden voor het daarop volgende schooljaar.

U kunt uw kind aanmelden na het bijwonen van een informatieochtend met behulp van het aanmeldingsformulier dat u op deze ochtend ontvangt. Voor leerlingen die nog geen drie jaar zijn is dit een vooraanmeldingsformulier. 

Als uw kind ongeveer tweeënhalf jaar oud is, ontvangt u van ons een mail met de vraag of u uw kind definitief wilt aanmelden. Uw kind is officieel ingeschreven wanneer u vervolgens het aanmeldingsformulier heeft ingevuld en van ons per e-mail een bevestiging met leerlingnummer heeft ontvangen.
 

Voedingsgebied

Ons voedingsgebied bestaat uit postcodegebied 3541 (Leidsche Rijn Centrum, Hogeweide, Grauwaart en Leeuwesteyn) en de Vlinderbuurt (subwijken Het Zand-Oost en Parkwijk Noord). Aanmeldingen van kinderen buiten dit gebied worden op een wachtlijst geplaatst. Aanmeldingen van kinderen van 4 jaar of ouder die buiten ons voedingsgebied wonen kunnen we niet in behandeling nemen, tenzij het om een verhuizing gaat.

Aannamebeleid

We schrijven maximaal 28 kinderen per groep en 84 kinderen per geboortejaar in. Het aantal vooraanmeldingen is dus ook maximaal 84. Als dit aantal is bereikt worden kinderen op een wachtlijst geplaatst. De wachtlijst heeft maximaal 40 plekken per schooljaar. Zodra voor een geboortejaar een plaats beschikbaar komt, kunnen we kinderen van de wachtlijst plaatsen:
1.    als eerste worden kinderen toegelaten die al een broer of zus bij ons op school hebben;
2.    vervolgens kinderen uit ons voedingsgebied, op volgorde van (voor)aanmeldingsdatum;
3.    ten slotte de overige kinderen die op de wachtlijst staan, op volgorde van (voor)aanmeldingsdatum.


Overstap van een andere (KSU-)school

De KSU-scholen In Leidsche Rijn bieden onderwijs aan uw kind vanuit de katholieke identiteit en vanuit hun school specifieke profiel (bijvoorbeeld cultuur, WNT, tweetalig). Als ouder of verzorger heeft u een weloverwogen keuze gemaakt voor één van onze scholen. Soms doet zich de situatie voor dat ouders of verzorgers willen wisselen van school en hun kind bij een andere KSU-school aanmelden.
Voor ons is het uitgangspunt dat leerlingen in principe op een eenmaal gekozen KSU-school zouden moeten blijven. We nemen ’overstappers’ daarom alleen van elkaar aan als er een zwaarwichtige reden is. In dat geval bespreken we als schoolleiders de specifieke situatie en komen tot een gezamenlijke goede oplossing voor uw kind.

Leerlingen van andere scholen uit ons voedingsgebied kunnen in principe alleen aan het begin van een schooljaar instromen. Woont u buiten ons voedingsgebied, dan is een overstap niet mogelijk, tenzij u op termijn verhuist naar ons voedingsgebied. Als u een overstap overweegt, dan kunt u zich aanmelden voor een informatieochtend. Daarna nodigen we u uit voor een oriënterend gesprek met de intern begeleider en kunnen we met uw toestemming informatie bij de huidige school opvragen en uw kind bij ons op school uitnodigen om twee dagen mee te draaien. Vervolgens kunnen we een definitief besluit nemen over een eventuele overstap. We streven ernaar om deze procedure binnen zes weken af te ronden.
Als we uw kind niet kunnen plaatsen, dan vervalt uw aanmelding. Als u uw kind opnieuw wilt aanmelden, dan kunt u na de zomervakantie een nieuw aanmeldingsformulier invullen, waarna we de procedure opnieuw kunnen starten.

Plaatsen

  • Is uw kind geboren vóór 2016? We hebben op dit moment nog mogelijke plaatsen beschikbaar in de huidige groep 6. U kunt zich aanmelden voor een informatieochtend .
  • Is uw kind geboren in 2016 t/m 2018? We hebben geen plaatsen meer beschikbaar. Ook de wachtlijsten zijn vol.
  • Is uw kind geboren in 2019 en woont u in ons voedingsgebied? We hebben geen plaatsen meer beschikbaar. Op de wachtlijst voor binnen het voedingsgebied zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. U kunt zich aanmelden voor een informatieochtend. Voor buiten het voedingsgebied zijn geen plaatsen meer beschikbaar. Ook de wachtlijst voor buiten het voedingsgebied is vol.
  • Is uw kind geboren in 2020 en woont u in ons voedingsgebied? We hebben nog plaatsen beschikbaar.Voor buiten het voedingsgebied zijn plaatsen op de wachtlijst beschikbaar. U kunt zich aanmelden voor een informatieochtend.