Aanmelden

Vanwege de grote belangstelling voor onze school raden we u  aan om uw kind op tijd aan te melden. Vanaf twaalf weken voor de zomervakantie kunnen we geen nieuwe leerlingen meer aanmelden voor het daarop volgende schooljaar.
Voor het plaatsen van nieuwe leerlingen volgen wij het aannamebeleid van de KSU.

Belangstelling kenbaar maken / vooraanmelding
U kunt uw kind aanmelden op onze school als uw kind drie is. Daarvóór kunt u wel uw belangstelling voor onze school kenbaar maken. Dat kan via het vooraanmeldingsformulier dat u tijdens de informatieochtend ontvangt. Wanneer u uw belangstelling kenbaar heeft gemaakt, nemen wij rond de derde verjaardag van uw kind contact op of u uw kind wilt aanmelden op onze school. Aan een vooraanmelding kunt u geen rechten ontlenen.

Aanmelding
Als uw kind drie is geworden kunt u uw kind aanmelden op onze school. U kunt uw kind aanmelden via het aanmeldingsformulier. Ouders ontvangen een bevestiging per mail dat de aanmelding in goede orde is ontvangen en hoe de procedure verder verloopt.

Voedingsgebied

Ons voedingsgebied bestaat uit postcodegebied 3541 (Leidsche Rijn Centrum, Hogeweide, Grauwaart en Leeuwesteyn) en de Vlinderbuurt (subwijken Het Zand-Oost en Parkwijk Noord). Aanmeldingen van kinderen buiten dit gebied worden op een wachtlijst geplaatst.
Aanmeldingen van kinderen van 4 jaar of ouder die buiten ons voedingsgebied wonen kunnen we niet in behandeling nemen, tenzij het om een verhuizing gaat.

Aannamebeleid

We schrijven maximaal 28 leerlingen per groep en 84 leerlingen per geboortejaar in. Als dit aantal is bereikt worden leerlingen op een wachtlijst geplaatst. De wachtlijst heeft maximaal 20 plekken per schooljaar. Zodra in een groep weer een plaats beschikbaar komt, kunnen we leerlingen van de wachtlijst plaatsen:

  1. als eerste worden leerlingen toegelaten die al een broer of zus bij ons op school hebben;

  2. vervolgens leerlingen uit ons voedingsgebied, op volgorde van (voor)aanmeldingsdatum;

  3. ten slotte de overige leerlingen die op de wachtlijst staan, op volgorde van (voor)aanmeldingsdatum.

 

Overstap van een andere (KSU-)school

De KSU-scholen in Leidsche Rijn bieden onderwijs aan uw kind vanuit de katholieke identiteit en vanuit hun school specifieke profiel (bijvoorbeeld cultuur, WNT, tweetalig). Als ouder of verzorger heeft u een weloverwogen keuze gemaakt voor één van onze scholen. Soms doet zich de situatie voor dat ouders of verzorgers willen wisselen van school en hun kind bij een andere KSU-school aanmelden. Voor ons is het uitgangspunt dat leerlingen in principe op een eenmaal gekozen KSU-school zouden moeten blijven. We nemen overstappers daarom alleen van elkaar aan als er een zwaarwichtige reden is. In dat geval bespreken we als schoolleiders de specifieke situatie en komen tot een gezamenlijke goede oplossing voor uw kind.

Leerlingen van andere scholen uit de wijk kunnen slechts aan het begin van een schooljaar  instromen. Als u een overstap overweegt, dan kunt u zich aanmelden voor een informatieochtend. Daarna kunt u een afspraak maken voor een oriënterend gesprek met de intern begeleider en kunnen we met uw toestemming informatie bij de huidige school opvragen en uw kind bij ons op school uitnodigen om twee dagen mee te draaien. Vervolgens kunnen we een definitief besluit nemen over een eventuele toelating. We streven ernaar om deze procedure binnen acht weken af te ronden.

Inschrijving

Uw kind is officieel ingeschreven nadat u daarover van ons per e-mail een bevestiging met leerlingnummer heeft ontvangen.

Wennen

De meeste kinderen vieren hun vierde verjaardag nog op het kinderdagverblijf. De dag na hun verjaardag komen ze dan naar school. Vanaf dat kinderen 3 jaar en 10 maanden oud zijn, mogen ze vier dagdelen komen wennen. De leerkracht overlegt hier van tevoren met u over.
Omdat de onderbouwgroepen aan het einde van het schooljaar op het maximale aantal leerlingen zitten, de samenstelling van de groepen na de zomervakantie anders is en er veel extra activiteiten in die periode van het schooljaar gepland zijn, zijn kinderen die vier of minder weken voor de zomervakantie vier jaar worden van harte welkom om ná de zomervakantie te starten. Zij komen dus niet eerst vier dagdelen wennen.
Kinderen die tot vier weken na de eerste schooldag vier jaar worden, zijn vanaf de eerste schooldag welkom. 

Plaatsen

  • Is uw kind geboren in 2016 of eerder? We hebben op dit moment nog mogelijke plaatsen beschikbaar in de huidige groep 7. U kunt zich aanmelden voor een informatieochtend .
  • Is uw kind geboren in 2017? We hebben geen plaatsen meer beschikbaar. Ook de wachtlijsten zijn vol.
  • Is uw kind geboren in 2018 of later en woont u in ons voedingsgebied? We hebben nog plaatsen beschikbaar.Voor buiten het voedingsgebied zijn plaatsen op de wachtlijst beschikbaar. U kunt zich aanmelden voor een informatieochtend.