Medezeggenschapsraad

division council

 

Onder De Bogen heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel meedenken over het beleid van de school.

Judith

team

Lynsey

team

Vinod

ouder

Wendy

ouder / voorzitter