Medezeggenschapsraad

Onder De Bogen heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel meedenken over het beleid van de school.

Vinod

ouder

Wendy

ouder

Lynsey

team

Nicole

team