Medezeggenschapsraad

Onder De Bogen heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel meedenken over het beleid van de school.

Marco

ouder & voorzitter

Wendy

ouder

Lynsey

team

Nicole

team