We doen het samen
met onze partners

Om onze leerlingen te laten uitblinken, hebben we de ouders nodig. Zij zijn onmisbaar als het gaat om de resultaten van hun kind, zowel voor de leerprestaties als het gedrag. We betrekken ouders daarom graag bij ons onderwijs, bijvoorbeeld met gastlessen. We informeren, ondersteunen en motiveren ouders om hun rol als educatief partner zo goed mogelijk te kunnen vervullen.

Daarnaast onderhouden wij contacten met:

  • universiteit en hogeschool (colleges, workshops)
  • debatclubs, kunst- en cultuurorganisaties, filosofen
  • buitenlandse Engelstalige basisscholen

Buitenschoolse opvang (BSO)

KMN Kind & Co: onderdebogen@kmnkindenco.nl /  (030) 760 45 20
BSO Onder De Bogen maakt gebruik van de leerpleinen, keuken podium en speellokaal. De leerpleinen zijn licht en kleurrijk ingericht. Ons aanbod aan activiteiten is gevarieerd en er wordt rekening gehouden met de wensen van de kinderen. Wij zoeken aansluiting met ons aanbod van activiteiten bij de thema’s die op school worden aangeboden. Momenten van rust worden afgewisseld met momenten van creatieve en sportieve activiteiten; lekker binnen en buiten. De kinderen worden zoveel mogelijk gestimuleerd deel te nemen aan de activiteiten, maar niet gedwongen. Vrij spel zien wij ook als een activiteit. Tijdens de vakanties is de hele dag opvang en worden de activiteiten daarop aangepast.
Het buitenspeelterrein grenst aan het gebouw, maar ook het buurtpark kan voldoende uitdaging bieden om op onderzoek uit te gaan.
Knutselen, bouwen, uitrusten, toneelspelen, sporten; het kan allemaal bij BSO Onder De Bogen. Er is genoeg ruimte voor fantasierijke activiteiten! Meer informatie over BSO Onder De Bogen vindt u hier.

Saartje Kinderopvangsaartje.nl/contact / (030) 670 21 77
Saartje heeft een zeer breed en divers vakantie aanbod op de locaties én in een aantal weken een Saartje breed aanbod op buitenlocaties waaronder Castellum Hoge Woerd en Sportcentrum Oudenrijn. U kunt zich voor opvang tijdens de vakanties inschrijven via de website van Saartje.

Tussenschoolse opvang (TSO)

KMN Kind & Co: onderdebogen@kmnkindenco.nl / (030) 760 45 20
De school heeft KMN Kind & Co gevraagd om pedagogisch medewerkers in te zetten in de periode tussen de middag. Op deze wijze ziet uw kind zowel onder als na schooltijd dezelfde gezichten! Ook zullen ze de administratie en de organisatie verzorgen rondom de tussen schoolse opvang. U kunt zich hier aanmelden (kies TSO Online). Na aanmelding ontvangt u meer informatie. 

Voorschoolse opvang (VSO)

KMN Kind & Co: onderdebogen@kmnkindenco.nl / (030) 760 45 20
VSO Onder De Bogen biedt opvang aan op maandag, dinsdag en donderdag van 7:30 tot 8:30 uur. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt. Meer informatie over VSO Onder De Bogen vindt u hier.

Kinderdagverblijf

In Leidsche Rijn zitten meerdere kinderdagverblijven in de buurt waarvoor u zich kunt aanmelden. Kijk hier voor een overzicht.

Peutercentrum

Spelenderwijs Utrechtonderdebogen@spelenderwijsutrecht.nl /  06 30 99 53 52 
Spelenderwijs Utrecht verzorgt educatie voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar en geeft kinderen daarmee een goede startpositie op de basisschool.We werken nauw samen met KSU Onder de Bogen. We werken bijvoorbeeld aan dezelfde thema's en zorgen zo voor een doorgaande lijn. Dit is prettig voor uw kind, maar ook herkenbaar voor broertjes en zusjes die al op school zitten en met hetzelfde thema bezig zijn. Drie keer per jaar vindt er een warme overdracht plaats tussen het peutercentrum en school en praten wij kort over de kinderen die bijna 4 jaar zullen worden. De overgang van peutercentrum naar de basisschool zal daardoor soepel verlopen. In samenwerking met school vinden er ook geregeld gezamenlijke activiteiten plaats. Op de gezamenlijke speelplaats hebben we ons eigen afgezette pleintje. Het is een knus pleintje met een zandbak en een berging waar van alles in te vinden is. We spelen ook geregeld op het grote plein. Daarnaast gymmen we wekelijks in het speellokaal van school.

U kunt zich aanmelden via de  website.