Onderwijs

Tweetalig omdat de wereld groot is

Onder De Bogen is de eerste tweetalige basisschool in Utrecht. Dat betekent dat Nederlands en Engels voertalen zijn. Wij werken met het International Primary Curriculum (IPC) voor wereldoriëntatie, geschiedenis, natuur en techniek en de creatieve vakken tekenen, dans, drama, handvaardigheid en muziek. Engels wordt structureel aangeboden in de groepen 1 t/m 8 volgens een vastgesteld programma. Zo bereiden wij onze kinderen voor op de huidige en toekomstige maatschappij. Contacten met buitenlandse scholen en organisaties hebben een belangrijke plek in ons programma.

 

Een dag bij Onder De Bogen

In de ochtend werken we aan basisvakken zoals rekenen, taal, (begrijpend) lezen en schrijven. We gebruiken ‘energizers’ tijdens de lessen, want lekker bewegen is goed voor de betrokkenheid bij de les en de leerprestaties. ‘s Middags werken we thematisch aan zaakvakken en creatieve vakken. Hierbij kijken we ook ‘over de grens’ en besteden we aandacht aan internationale thema’s. Leerlingen leren goede onderzoeksvragen te stellen en presenteren hun bevindingen na afronding van een project of onderzoek.

 

Hello Stockholm, can you hear me?          

Ralph Borghart, schoolleider Onder De Bogen: “Leerlingen uitdagen, dat doen we graag. We stimuleren kritisch denken, een eigen standpunt naar voren brengen, samen een onderwerp analyseren. We trainen het denken bijvoorbeeld met lessen filosofie. Hiermee stellen we vragen aan onszelf en aan anderen om te proberen tot de kern van een onderwerp proberen te komen. We geven Engels in alle groepen omdat dit de ‘lingua franca’ van de 21e eeuw is en de taalgevoelige leeftijd vóór 7 jaar ligt. Hierdoor kunnen leerlingen communiceren met leeftijdsgenoten in het buitenland en verbeteren zij hun zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Ons motto is: denken, durven, doen. Het resultaat: een bredere kijk op de wereld en een sterke start in de samenleving.”

 

Duik in de Romeinse tijd

Een project over de Romeinen gaat natuurlijk over aardrijkskunde en geschiedenis. Maar ook over onderzoek naar een castellum, kleding van de Romeinen en opvoering van een toneelstuk. De samenhang maakt het onderwerp extra interessant.