Missie en visie

Kijk! Dat zijn leerlingen van Onder De Bogen

Onder De Bogen werkt vanuit een eigen filosofie: aandacht en ruimte voor het kind als aankomend wereldburger.

  • Aandacht, omdat wij kinderen zien opbloeien als zij lekker in hun vel zitten en zelfvertrouwen hebben.
  • Ruimte, omdat wij zelfstandigheid en samenwerken belangrijk vinden. Leerlingen leren samenhang ontdekken en nemen verantwoordelijkheid.

Kinderen die autonoom zijn, creatief, kritisch, over grenzen heen kijken en out of the box leren denken. Dát zijn leerlingen van Onder De Bogen.

 

Uitdagend onderwijs

Onze leerlingen blinken uit, omdat zij hebben geleerd hun eigen talenten te herkennen en te benutten. Ze zijn ondernemend en initiatiefrijk en gaan met zelfvertrouwen nieuwe uitdagingen aan. Fouten mogen gemaakt worden, daar kun je van leren. Leerlingen weten media veilig en slim in te zetten. Zij kunnen effectief communiceren, leren, werken en leven in onze snel veranderende wereld.

 

Zo zwaaien we Milou uit 

Een leerling, we noemen haar Milou, verlaat onze school met een bagage van kennis en vaardigheden. Zij is goed in staat haar eigen mening te vormen en kan deze beargumenteren. Zij kan vertellen over haar eigen ideeën of ontdekkingen, ook in het Engels, op schrift en in presentaties. Milou is onderzoekend en ondernemend, sociaal en zelfbewust, kan overleggen en samenwerken. Kortom, zij  is als ‘wereldburger in spe’ goed voorbereid op de internationale samenleving!