Ziek melden

Als een leerling wegens ziekte niet op school kan komen, dan horen we dat graag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk om 8:45 uur via Social Schools .

Als je kind voor een afspraak naar de dokter, tandarts of specialist moet, maak dan bij voorkeur een afspraak na schooltijd. Als dat niet lukt, dan horen we graag zo spoedig mogelijk wanneer je kind afwezig zal zijn.