Verlof en afwezigheid

Wij geven in principe geen toestemming voor extra verlof. Wij rekenen erop dat alle ouders hun vakanties regelen binnen de vastgestelde perioden. Het is niet mogelijk extra verlof te krijgen voor korte vakanties tussendoor. De enige uitzondering is gemaakt voor die ouders die door de aard van hun beroep geen gebruik kunnen maken van de vastgestelde vakanties (bv. horeca of landbouw). In die gevallen kan de schoolleiding maximaal twee weken extra verlof verlenen. Dit mogen echter nooit de eerste twee weken van een schooljaar zijn. 

Er is een aantal, ook door de leerplicht erkende, uitzonderingen. Hierbij valt te denken aan bruiloften, jubilea en begrafenissen. Om hiervoor in aanmerking te komen, dien je het verlofaanvraagformulier hieronder in te vullen. 

We raden aan om het verlof minimaal zes weken voor de gewenste ingangsdatum aan te vragen. Ongeoorloofd verzuim moeten we aan het bureau Leerplicht van de gemeente Utrecht melden. Kijk voor meer informatie over bijzonder verlof op de website van Leerplicht Utrecht.

Tien dagen of minder

Aanvragen voor extra verlof van tien schooldagen of minder kunnen via Social Schools worden aangevraagd. De directie beslist over de aanvraag.

Meer dan tien dagen

Wil je meer dan tien extra verlofdagen aanvragen, dan kun je daarvoor het digitale formulier invullen. Na het invullen wordt het formulier naar Leerlingzaken, gemeente Utrecht gestuurd. De leerplichtambtenaar informeert naar de mening van de directeur. Daarna beslist de leerplichtambtenaar over de aanvraag.