Schooltijden

We werken met een vijf gelijke dagen rooster, waarbij de lesdagen even lang zijn.
Tussen de middag kunnen de leerlingen gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO). Ze worden dan begeleid door medewerkers van Kindercampus Onder De Bogen, de samenwerking tussen KBS Onder De Bogen en Kind & Co Ludens. De TSO is verdeeld in drie shifts. Hier zijn kosten aan verbonden.
Leerlingen die tussen de kerst- en de zomervakantie in groep 1 instromen, hebben op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

schooltijden maandag t/m vrijdag

 lesochtendTSO/lunchlesmiddag
groep 1/28:30-12:0012:00-12:4512:45-14:30
groep 3 & 48:30-11:1511:15-12:0012:00-14:30
groep 5 t/m 88:30-11:4511:45-12:3012:30-14:30