Privacyverklaring KSU

De Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) neemt de privacy van haar medewerkers, jou en je kinderen en diegene die op welke manier dan ook aansluit bij onze scholen en stichting, zeer serieus. Wij behandelen de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken je gegevens alleen om je kind kwalitatief goed en passend onderwijs aan te bieden. Om goed onderwijs aan te kunnen bieden, hebben wij gegevens van jou en je kind nodig. Persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld waar je woont en of je samenwoont, je contactgegevens of dat je kind allergisch is. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van gegevens noemen we in één woord: verwerken.

Net als jij vinden we het belangrijk dat je gegevens bij ons veilig zijn. Daarom hebben wij binnen de scholen die aangesloten zijn bij de KSU, interne afspraken gemaakt over de manier waarop wij uw gegevens verwerken. Deze afspraken staan in onze privacyverklaring.