Links

Kanjertraining

De Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat: https://kanjertraining.nl/

KSU

Katholieke Scholenstichting Utrecht: https://www.ksu-utrecht.nl/

Parochie

Licht van Christus parochie: www.lichtvanchristus.nl

POVO-procedure

De Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over de aanmelding en toelating tot het voortgezet onderwijs. Op deze website leest u wat de procedure inhoudt: https://www.naarhetvo.nl/ouderinformatie-naar-het-vo/

Scholen op de kaart

Vind en vergelijk basisscholen in de buurt: https://scholenopdekaart.nl

Snap je Kind

Wat leert je kind op school? Een beschrijving van de leerstof voor taal en rekenen voor ouders van basisschoolkinderen: www.snapjekind.nl