Aanmelden

We hebben voor het schooljaar 2022-2023 helaas geen plaatsen meer beschikbaar voor de groepen 1/2 en 3.

Kinderen geboren na 1 oktober 2018

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vind je via de website: naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school, dan plaatsen we eerst de kinderen die voorrang hebben. De regels voor voorrang vind je op de website naardebasisschool.utrecht.nl .

Kinderen geboren tot en met 30 september 2018

Wanneer je kind vóór 1 oktober 2018 is geboren en nog niet op een school is aangemeld, dan kun je contact opnemen met de leerlingadministratie om te kijken of we nog een plek beschikbaar hebben. De kans hierop is echter klein.

Overstap van een andere (KSU-)school

De KSU-scholen In Leidsche Rijn bieden onderwijs aan je kind vanuit de katholieke identiteit en vanuit hun schoolspecifieke profiel (bijvoorbeeld cultuur, WNT, tweetalig). Als ouder of verzorger heb je een weloverwogen keuze gemaakt voor één van onze scholen. Soms doet zich de situatie voor dat ouders of verzorgers willen wisselen van school en hun kind bij een andere KSU-school aanmelden.

Ons uitgangspunt is dat leerlingen in principe op een eenmaal gekozen KSU-school moeten blijven. We nemen ’overstappers’ daarom alleen van elkaar aan als er een zwaarwichtige reden is. In dat geval bespreken we als schoolleiders de specifieke situatie en komen tot een gezamenlijke goede oplossing voor je kind.

Leerlingen van andere scholen uit ons voedingsgebied kunnen in principe alleen aan het begin van een schooljaar instromen. Woon je buiten ons voedingsgebied, dan is een overstap niet mogelijk, tenzij je op termijn verhuist naar ons voedingsgebied. Als je een overstap overweegt, dan kun je je aanmelden voor een informatieochtend. Daarna nodigen we je uit voor een oriënterend gesprek met de intern begeleider en kunnen we met je toestemming informatie bij de huidige school opvragen en je kind bij ons op school uitnodigen om twee dagen mee te draaien. Vervolgens kunnen we een definitief besluit nemen over een eventuele overstap. We streven ernaar om deze procedure binnen zes weken af te ronden. Dit alles uiteraard onder de voorwaarde dat er in de gewenste groep plaats is.

Wegens de grote belangstelling voor onze school raden we je aan om je kind op tijd aan te melden voor deze zogenaamde ‘zij-instroomprocedure’. Vanaf twaalf weken vóór de zomervakantie nemen we geen nieuwe aanmeldingen meer in behandeling voor het daarop volgende schooljaar.

Kunnen we je kind niet plaatsen dan vervalt je aanmelding. Als je je kind opnieuw wilt aanmelden voor een zij-instroom procedure, dan kun je na de zomervakantie een mail sturen naar de administratie, waarna we de procedure opnieuw kunnen starten.

Voorrang

Ons aannamebeleid is erop gericht dat kinderen die in de buurt wonen dichtbij naar school kunnen gaan en dus voorrang krijgen. Vul op deze kaart je adres in om te bepalen of onze school een voorrangschool is. Aanmeldingen van kinderen van vier jaar of ouder voor wie wij geen voorrangschool zijn kunnen we niet in behandeling nemen, tenzij het om een aanstaande verhuizing gaat waarbij we op het nieuwe adres wél voorrangschool zouden worden.

Extra ondersteuning

Denk je dat je kind bijzondere ondersteuning nodig heeft? Bespreek dan met ons welke ondersteuning je kind nodig heeft. Kunnen we deze ondersteuning niet bieden en zijn wij de eerste school van aanmelding, dan zoeken we in overleg met jou een andere school voor je kind. Je kunt ook hulp vragen bij het vinden van passend onderwijs.

Wennen

De meeste kinderen vieren hun vierde verjaardag nog op het kinderdagverblijf of thuis. De dag na hun verjaardag komen ze dan naar school. Vanaf drie jaar en tien maanden mogen ze al vier dagdelen komen wennen. De leerkracht overlegt hier van tevoren met je over.

Omdat de onderbouwgroepen aan het einde van het schooljaar op het maximale aantal leerlingen zitten, de samenstelling van de groepen na de zomervakantie anders is en er veel extra activiteiten in die periode van het schooljaar gepland zijn, zijn kinderen die vier of minder weken voor de zomervakantie vier jaar worden van harte welkom om direct ná de zomervakantie te starten. Zij komen dus niét eerst vier dagdelen wennen. Kinderen die tot vier weken na de eerste schooldag vier jaar worden, zijn eveneens vanaf deze eerste schooldag welkom. Deze kinderen zijn van harte welkom om kennis te maken met hun klasgenootjes op de zogenaamde ‘doorschuifochtend’ die vlak voor de zomervakantie plaatsvindt.

Vragen en contact

Als je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebt, kun je contact opnemen met onze leerlingadministratie.