Ouderbijdrage en kosten

Ouderbijdrage

Onder De Bogen kent een vrijwillige ouderbijdrage. Deze gebruiken we bijvoorbeeld voor de extra materialen voor Engels en IPC, feesten, vieringen, sportdagen of de inrichting van het schoolplein en de school. 
De hoogte van de ouderbijdrage voor het kalenderjaar 2022 is €95 per leerling per jaar. 
Voor kinderen die na 1 januari of 1 maart instromen gelden aangepaste tarieven.
Alle leerlingen mogen deelnemen aan activiteiten die van de ouderbijdrage worden gedaan, ook wanneer ouders de ouderbijdrage niet (volledig) hebben betaald.

Overige kosten

Daarnaast gaan de kinderen jaarlijks op schoolreis. De kosten daarvan bedragen ongeveer €30 per leerling.
De leerlingen van groep 8 gaan op kamp. De kosten daarvan bedragen ongeveer €120.
De kosten van de schoolreis en het kamp en de borg voor de iPad zijn niet inbegrepen in de ouderbijdrage. 

U-pas

Als je een U-pas hebt, dan kun je een kopie van de pas aan het begin van het schooljaar bij de administratie of de schoolleiding inleveren. De gemeente vergoedt een deel van de kosten.
Kijk voor meer informatie op www.u-pas.nl.