Medezeggenschapsraad

Onder De Bogen heeft een medezeggenschapsraad (MR), waarin ouders en personeel meedenken over het beleid van de school.

Abderrahim

ouder

Janine

ouder

Judith

3C

Meer info

Marleen

ouder

Patrick

ouder / voorzitter