Ouderbijdrage en kosten

voluntary parental contribution and other costs

 

Ouderbijdrage

Onder De Bogen kent een vrijwillige ouderbijdrage. Deze gebruiken we bijvoorbeeld voor de extra materialen voor Engels en IPC, feesten, vieringen, sportdagen of de inrichting van het schoolplein en de school. 
De hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2020-2021 is €95 per leerling per jaar. 
Voor kinderen die tussen de kerst- en de zomervakantie instromen gelden aangepaste tarieven. 

Overige kosten

Daarnaast gaan de kinderen jaarlijks op schoolreis. De kosten daarvan bedragen ongeveer €30 per leerling.
De leerlingen van groep 8 gaan op kamp. De kosten daarvan bedragen ongeveer €120.
De kosten van de schoolreis en het kamp en de borg voor de iPad zijn niet inbegrepen in de ouderbijdrage. 

U-pas

Als je een U-pas hebt, dan kun je een kopie van de pas aan het begin van het schooljaar bij de administratie of de schoolleiding inleveren. De gemeente vergoedt een deel van de kosten.
Kijk voor meer informatie op www.u-pas.nl.